Мисла 7

Не ми е тешко ако тоа нешто го сакам. Б.Ц.

 

Човек секогаш може да избере. Него, всушност, го прават сопствените избори.

 

Секојпат, кога некој ќе ме навреди, се обидувам да ја издигнам душата толку високо што навредата не ќе може да ја достигне. Рене Декарт

 

Твоите емоции влијаат на секоја клетка во твоето тело. Умот и телото, менталното и физичкото се испреплетени. Томас Тутко