Влијае ли телесната тежина врз помнењето?

Направено е најново истражување, според кое се покажува дека лицата со поголема телесна тежина имаат послаба меморија за разлика од лицата со помала телесна тежина.

слика 2

Лицата со поголема телесна тежина имаат „епизодна меморија“, што означува дека лицето може да се сети на случувања од минатото со свој почеток, средина и крај. Вака, мозокот поедноставно ги сложува случувањата, а лицето се сеќава хронолошки на настаните. Значи, епизодната меморија заслужна е за автобиографските сеќавања.

Тоа е вид на долгорочно помнење, кое се формира во делот на мозокот наречен дорзален хипокампус. Стручњаците сè почесто ја проучуваат врската меѓу дорзалниот хипокампус и епизодната меморија, бидејќи има важна улога во регулирање на исхраната.

слика 3

 

Е.С.

*Во врска со примена на препораките во текстовите поврзани со со здравје и исхрана, претходно консултирајте се со стручно лице.

.

насл/cecourses.org

сл2/lifestylespirit.com

сл3/globaldigitalcitizen.org