Мисла 18

Да имате некого кој ќе ви каже: „Ќе виде добро, ќе биде подобро“… Е тоа е вистински благослов. Б.Ц.

 

Мораме да се помириме дека времето не може да се врати. Б.Ц.

 

Запишете ја секоја Ваша идеја. Еден ден ќе ви затреба. Б.Ц.