Мисла 20

За нешто да работите успешно, мора да го сакате и да уживате работејќи го. Б.Ц.

 

Запомнете: Мора Вие да бидете тие кои ќе го контролирате својот ум, а не тој да биде тој кој ќе ве контролира Вас. Б.Ц.

 

Каков би бил животот без проблеми? Б.Ц.