Мисла 5

 

Луѓето имаат влијание во вашиот живот. Но, неговата големина зависи од вас!    (Б.Ц.)

 

Отсекогаш сум навивала за онаа необична, несекојдневна, искрена љубов. Љубов полна со страст!    (Б.Ц.)

 

Не барам ниту многу, ниту малку. Го барам тоа што ми припаѓа мене!    (Б.Ц.)