Мисла 6

Немојте премногу да го контролирате својот живот. Тоа може многу, многу да ве исцрпи.

Б.Ц.

Каков би бил животот без проблеми? А какво би било совршенството?

Б.Ц.

Без разлика како нешто ќе заврши, секогаш излегува како што требало да биде.