Грешки при шминкањето кога некаде доцните

Веќе доцните, а сеуште не сте се нашминкале… Во ваков случај, сигурно заборавате на некои важни чекори во процесот. Доколку

Read more